​Al gulvbelægning og afslibning udføres

​Rengøring af diverse gulv

​Valg af gulvbelægning bestemmes ofte ud fra indkøbspris samt belægningens levetid. Et ofte overset - men lige så vigtigt forhold - er udgifterne til belægningens rengøring. Nedenfor beskrives derfor valg af gulvbelægning hvor rengøring er omdrejningspunktet. 

Mange gulvbelægningsbeskrivelser afsluttes med en bemærkning om, at gulventreprenøren skal aflevere en rengørings- og vedligeholdsvejledning til bygherren. Spørgsmålet omkring rengøring og vedligehold bør imidlertid være afklaret i projektet. Det er derfor den projekterende, der skal udarbejde rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger f.eks. ved henvisning til dette kapitel i GSO Gulvfakta eller belægningsleverandørens aktuelle rengøringsvejledning. Ved henvisning til GSO Gulvfakta, skal relevante kapitelnumre være angivet. Rengøringsmetoderne er mangfoldige og afhænger af økonomi, gulvets brug, belastning, personale og de rengøringsmaskiner, der er til rådighed. GSO har valgt at lægge belægningsleverandørernes rengøringsanvisninger til grund for rådgivningen i dette afsnit. Derfor er rengøring af hver enkel belægningstype beskrevet hver for sig.

De uddannelsesinstitutioner, der uddanner rengøringspersonale, har ansvaret for at finde frem til de bedst egnede rengøringsmidler og maskiner. I dette afsnit vil der ligeledes blive redegjort for alternative rengørings- og behandlingsmetoder.

Kunderne siger!​

Qvalitet

CVR: 26105781

CVR: 35242554

Telefon: 4060 3738

Email: kontor@qvalitetgulv.dk

​Her bor vi

Håndværkervej 44-46
4000 Roskilde

Glasfacader - Butiksruder - Termoruder - Energiruder - Sandblæst glas - Alt i glas