​Al gulvbelægning og afslibning udføres

​Rengøring af diverse gulv

​Indledning

Valg af gulvbelægning bestemmes ofte af indkøbspris og belægningens levetid. Et ofte overset - men lige sa vigtigt forhold - er udgifterne til belægningens rengøring. I dette kapitel beskrives derfor valg af gulvbelægning set alene udfra et rengørings synspunkt.

Mange gulvbelægningsbeskrivelser afsluttes med en bemærkning om, at gulventreprenøren skal aflevere en rengørings- og vedligeholdsvejledning til bygherren. Spørgsmålet om rengøring og vedligehold bor imidlertid være afklaret i projektet. Det er derfor den projekterende, der skal udarbejde rengorings- og vedligeholdelsesvejledninger fx ved henvisning til dette kapitel i GSO Gulvfakta eller belægningsleverandorens aktuelle rengoringsvejledning. Ved henvisning til GSO Gulvfakta, skal relevante kapitelnumre være angivet. Afhængig af økonomi, gulvets brug, belastning, personale og de til rådighed værende rengøringsmaskiner, er rengøringsmetoderne mangfoldige. GSO har valgt at lægge belægningsleverandorernes rengoringsanvisninger til grund for rådgivningen i dette kapitel. Derfor er rengøring af hver enkel belægningstype beskrevet hver for sig.

For at praktisere rengøring, findes en række plejemidler og rengøringsmaskiner. Uddannelsesinstitutionerne, der uddanner rengøringspersonale, må patage sig at finde frem til de bedst egnede rengøringsmidler og maskiner. I dette kapitel vil der ogsa blive redegjort for alternative rengørings- og behandlingsmetoder.

Kunderne siger!​

Qvalitet

CVR: 26105781

CVR: 35242554

Telefon: 4060 3738

Email: kontor@qvalitetgulv.dk

​Her bor vi

Håndværkervej 44-46
4000 Roskilde

Glasfacader - Butiksruder - Termoruder - Energiruder - Sandblæst glas - Alt i glas