​Al gulvbelægning og afslibning udføres

Produkter

Vådrumsegnet​

Rengøringsvenlig​

Er velegnet til meget trafik

Til privat​

Til erhverv​

Kan opdateres​ til ny stand

Linoleum:

Er halvhård, friktionsvenlIg belægning, der er velegnet til alle rum I private boliger, med undtagelse af bad- og toiletrum. I erhvervsøjemed bør belægningen ligeledes bruges i tørre lokaler, hvor der ikke kræves stort vandforbrug til rengøring. Da det er et naturprodukt tåler det ikke syrer, alkalier, opløsningsmidler og blegemidler og tåler dårligt olier, farver og tryk.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Vinyl:

Er halvhår/blød, friktions- og trykvenlig belægning, der er velegnet til alle rum i private boliger samt i erhvervsøjemed — dog ikke gymnastiksale og sløjdlokaler. Tåler ikke syrer, opløsnings- samt blegemidler, og taler darligt olier og farver.

Se flere billeder​ »

Vådrumsegnet​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Vådrumsvinyl:

Er en halvhård belægning, som i ordets forstand er velegnet til vådrum i både private boliger og i erhvervsøjemed.

Se flere billeder​ »

Vådrumsegnet​

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Laminat/pergo:

Er hård friktions- og trykvenlig belægning, der er velegnet til alle rum i private boliger, undtaget bad- og toiletrum. I erhvervsøjemed bør belægningen ligeledes bruges i tørre lokaler, men er knapt så god til lokaler med aktivitet, som medfører brug af hårdt værktøj og inventar. Tåler tørt og vådt smuds samt syrer og alkalier.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Korkfliser (vinvikorkquiv)/designquiv:

Er halvtiård belægning, der tåler rimelig friktion og lidt vådt smuds. Den er velegnet til alle rum i private boliger, undtagen bad- og toiletrum. I erhvervsøjemed er den egnet til lokaler, der har brug for akustisk dæmpning (ikke designgulv), hvorimod det ikke anbefales til rum, hvor gulvet direkte skal vaskes.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Gummigulv:

Er halvhård friktions- og trykvenlig belægning, der tåler vådt smuds og er velegnet til alle rum i private boliger undtaget toliet- og badrum samt køkkener. I erhvervsøjemed er belægningen velegnet i alle helt tørre rum - dog tåler det vask.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Gummigulv — lakeret:

​Er halvhård friktions- og trykvenlig belægning, der tåler vådt smuds og er velegnet til alle rum i private boliger undtaget toilet- og badrum. I erhvervsøjemed er belægningen velegnet til lokaler, der har brug for akustisk dæmpning og det taler det vask.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Tæppebelægning/tæppefliser:

Er blød belægning og kan deles op i flere kategorier, hvilket alle kan tåle opløsningsmidler.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Uldtæppe:

Som er trykvenligt bør kun anvendes I private boliger i gange, opholdsrum og soverum.​

Se flere billeder​ »

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Kokos:

Som er trykvenligt og tåler svage syrer samt opløsnings- og blegemidler er anvendeligt i alle rum i private boliger, undtaget køkken samt bad- og toiletrum, hvorimod belægningen kun anvendes i forbindelsesrum i erhvervsøjemed.

Se flere billeder​ »

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Kunststoftæppe:

Som stort set tåler alt, undtagen stærke syrer, er velegnet i alle rum i private boliger, undtagen køkken samt toilet- og badrum. Samtidig er belægningen velegnet til stort set alle tørre lokaler i erhvervsøjemed, undtaget hvor gulvvask er påkrævet.​

Se flere billeder​ »

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Trægulv/plankegulv:

Er hård belægning, som - alt efter træsort - kan få skader ved trykltab af skarpe genstande - spørg ind til det hos gulvmanden.

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Opdateringsvenlig​

Trægulv uden behandling:

Ser flot ud, lige når gulvafslibningen er foretaget, men belægningen er meget modtagelig for enhver form for snavs.​

Se flere billeder​ »

Til privat​

Opdateringsvenlig​

Trægulv med lakering:

​Er en velegnet finish til lokaler med en del trafik både I private boliger og i erhvervsøjemed - kan vaskes med hårdt opvredet klud og er derfor ikke velegnet til vade rum samt rum med brug for grundig vask.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Opdateringsvenlig​

Trægulv med oliebehandling:

Er en velegnet finish til private boliger, der med rimelig lethed rengøres og vedligeholdes, hvorfor den også er anvendelig i erhvervsøjemed, men belægningen bør ikke bruges i våde rumzoner samt rum med brug for grundig vask.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Til privat​

Opdateringsvenlig​

Trægulv med ludbehandling:

Er en velegnet finish til private boliger, hvor man via vask kan styre, at gulvet hele tiden bevarer den lyse farve. Kan ikke anbefales til brug i erhvervsøjemed.​

Se flere billeder​ »

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til privat​

Opdateringsvenlig​

Epoxybehandling:

​Er en hård meget rengørings- friktions og trykvenlig belægning, som er velegnet i tekslager• og salgslokaler, eller andre rum, hvor akustikken ikke er vigtig samt med skridsikring i vådrum og køkkener i erhvervsøjemed, samt kælder og garage i private boliger.

Se flere billeder​ »

Vådrumsegnet​

Rengøringsvenlig​

Trafikvenlig​

Til erhverv​

Opdateringsvenlig​

Undergulvsspartling:

Kan udføres på betongulve, trægulve, asfaltgulve — så at sige alt undergulv — og undergulvsspartlIngen bruges som undergulv i alle ovenfornævnte gulvtyper.​

Se flere billeder​ »

Selvnivillerende spartling:​

Bruges til opretning af eksisterende undergulve, før montering af en af de ovenforstående belægninger. Kan eventuelt udføres med pumpebil.​

Se flere billeder​ »

Kunderne siger!​

Qvalitet

CVR: 26105781

CVR: 35242554

Telefon: 4060 3738

Email: kontor@qvalitetgulv.dk

​Her bor vi

Håndværkervej 44-46
4000 Roskilde

Glasfacader - Butiksruder - Termoruder - Energiruder - Sandblæst glas - Alt i glas